Skotbu

Det er dårlige grunnforhold på stasjonsområdet og det må skiftes ut masse. Vi skal etterfylle med 3000 km3 Glasopor.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Skotbuveien 75, Skotbu

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggetid: 4 mnd

Kontraktsum: 9 millioner

Infrastruktur