Skee Hjältsgård

Rivning av befintliga byggnader, pålning för grunder. Iordningställande av vägar, vatten och avlopp.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Radhusvägen, Skee

Oppdragsgiver: JSB

Byggetid: 1 år

Kontraktsum: 6 775 000:-

Boligfelt