Rv 109 Borg Amfi

Ombygging av Rv109 i en lengde av 150 meter, inklusiv ny rundkjøring og plassbygd fotgjengerundergang. Omlegging av 600 mm pumpeledning for avløpsvann. Bygging av ny overkjørsel til Borg Amfi. Ferdigstilt med teknisk- og grøntanlegg.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Rv 109, Sarpsborg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggetid: 2009 - 2010

Kontraktsum: 15 millioner

Infrastruktur