Ringledning etappe 1

Anlegget innebærer legging av ca. 1100 meter med ny 300 og 400 mm støpejernsledning som del av vannforskyningen i Halden kommune. Arbeidene omfatter også en større plassbygd målekum for fjernovervåking av trykk og vannmengder.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Remmen, Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: 2009

Kontraktsum: 5.2 millioner

VA-anlegg