Østmarkskollen

Her opparbeider Leif Grimsrud boligfelt med vei,vann – og avløpsledninger for enebolig/rekkehusområde. Totalt antall boenheter 30 stk. Arbeidene omfatter også grunnarbeider for hus med utomhusarbeider. Se plantegningen.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Kjepperudveien, Ytre Enebakk

Oppdragsgiver: Block Watne

Byggetid: 5 mnd

Kontraktsum: 5 millioner

Boligfelt