Østmarkskollen H1 – H2

Bygging av adkomstvei og VA til 4 leilighetsbygg med tilsammen 13 leiligheter, samt garasjeanlegg, grunnarbeid og utenomhusarbeider.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Ytre Enebakk

Oppdragsgiver: Block Watne

Byggetid: mai - september 2013

Kontraktsum: 2,2 millioner

Bygg