Nesodden kommunale senter

Anleggsarbeider for ny skole og kommunalt adminiatrasjonssenter. Sprengning av 16 000m3 fjell og utgraving for kjeller/garasjeanlegg i underetasjen. Omlegging av eksisterende vann og avløpsanlegg og nytt opplegg til bygget. Bygging av fordrøyningsbasseng for overvann. Membrantetting ( 4000 m2) mot radongass. Utomhusarbeider.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Vestveien

Oppdragsgiver: Skanska

Byggetid: 2010

Kontraktsum: 6 millioner

Bygg