Løkenåsen Boligfelt

Bygging av nytt boligfelt. ca 100 boenheter. Komplett infrastruktur, vei, vann og avløp. Prosjektet innbefatter også ombygging av nytt kryss til fylkesvegstandard, inkl. plassbygd fotgjengerundergang.
Se situasjonsplan.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Fetsund

Oppdragsgiver: Leikvin Boligutvikling AS

Byggetid: 12 mnd.

Kontraktsum: 32 millioner

Boligfelt