Litteraturhuset i Fredrikstad

Omfattet grunnarbeider for parkeringskjeller på bryggeområde under vannivå i elv. Våre arbeider omfattet utgraving og støping av gulv for avstiving av spunt over et areal på 2000m2. Det ble gravd ut ca 8000m3 med leirmasser bestående av gammel havbunn og fylte masser. Massene var delvis forurensede. Utgravingen ble foretatt seksjonsvis og gulv ble støpt seksjonsvis av stabilitetshensyn.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Storgata 11, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Brick A/S

Byggetid: 2012

Kontraktsum: 3.9 millioner

Bygg