Lille Edet / Remmentunet

Opparbeidelse av vei, vann- og avløpsanlegg for boligfelt med 25 enebolig tomter og et felt for konsentret bebyggelse inkludert prosjektering. Omfatter fjellsprengning og grøfter i tildels bratt terreng. Vann- og avløpsanlegget er bygd ferdig med stikkledninger innpå tomtene. Veianlegget er bygd ferdig med fortau på endel strekninger og med gatelysanlegg.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Lille Edet, 1783 Halden

Oppdragsgiver: HABO / Leif Grimsrud AS

Byggetid: 2009 - 2010

Kontraktsum: 5 millioner

Boligfelt