Liaveien, Son

Opparbeiding av boligfelt med vei,vann – og avløpsledninger for eneboliger. Totalt antall boenheter 31 stk. Arbeidet omfatter også grunnarbeider for hus med utomhusarbeider samt omlegging av kommunale ledninger med dimensjon 315mm PVC vannledning og 800mm BTG overvannsledning.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Gartnerveien, Son

Oppdragsgiver: Bakke prosjekt AS

Byggetid: 7 mnd

Kontraktsum: 11.5 millioner

Boligfelt