Leium hyttefelt

Vann og avløpsanlegg for 50 hytter på Leiumåsen i Frogn kommune ved Drøbak. Opparbeidelse av komplett va anlegg basert på selvfallsgrøfter kombinert med horisontalboring i fjell. Anlegget skal utstyres med trykkforsterker for vann. Alt avløpsvann føres til kommunalt renseanlegg. Dette er et totalprosjekt hvor Leif Grimsrud A/S har utført planlegging/prosjektering, stått for alle søknader og utførelse.

Arbeidsområder: VA-hyttefelt

Anleggets adresse: Leiumåsen i Frogn kommune

Oppdragsgiver: Leiumåsen Vann og avløpsdag

Byggetid: Fra mars til september 2012

VA-hyttefelt