Kryssutbedring FV 06, Vestby

Bygging av ny rundkjøring og fylkesveier, samt ny innfartsparkering til Vestby Stasjon

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Vestby

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggetid: 14 mnd

Kontraktsum: 15,9 millioner

Infrastruktur