Kontrollstasjon Svinesund

Leif Grimsrud AS har utført 2 entrepriser for Statsbygg på ny Kontrollstasjon Svinesund.
Grunnentreprisen for bygg (K202) bestod av generelle grunnarbeider og opparbeidelse av byggegrunn for 7776 m2 bygningsmasse. Totalt ble det fjernet 50 000m3 løsmasser og tilbakefylt ca 250 000m3 med sprengstein og bærelagsmasser.  I utomhuskontrakten (K701) er det opparbeidet 75 dekar tomt hvorav ca 40 dekar er asfaltert flate. Kontraktene til sammen var på 34 mill kroner.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Berg, Østfold

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggetid: 2004-2005

Kontraktsum: 34.000.000,-

Infrastruktur