Knapstad holdeplass

Det skal etableres ny plattform på 220 meter med materiell, utstyr og med levering av elektroarbeider. Eksisterende bil- og sykkelparkeringen skal fornyes.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Gaupefaret 24, Knapstad

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggetid: 4 mnd

Kontraktsum: 9 millioner

Infrastruktur