Johan Hermann Wesselsvei

Totalentreprise som omfatter prosjektering og opparbeidelse  hovedadkomstvei til nytt boligfelt på Pepperstad, Prosjektet omfatter bygging av nytt kanalisert kryss i Hvidstenveien som skal overtas av Statens vegvesen. I hovedaskomstveien bygges det også va-anlegg til fremtidig boligfelt.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Pepperstad

Oppdragsgiver: Block Watne

Byggetid: 2012-2013

Kontraktsum: 13 millioner

Infrastruktur