Holtskogen

Opparbeiding av næringstomter i Hobøl kommune. Totalareal ca. 500 da med tomter fra størrelse 20 da til 75 da. Bygging av vei, vann og avløpsanlegg med tilknytning ved E18. Total vei og VA lengde er ca 1400 m og sprengning/masseflytting av 600 000 m3 fjell.

Arbeidsområder: Industriområder

Anleggets adresse: Holt, Hobøl kommune

Oppdragsgiver: Nordic Park

Byggetid: 2-3 år

Kontraktsum: Trinnvis utbygging 2-100 mill. kr

Industriområder