Høgda

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Vestby

Oppdragsgiver: Vestby kommune

Byggetid: 2009

Kontraktsum: 4.000.000,-

VA-anlegg