Helle Grotten, Sarpsborg

Nytt VA-nett i eksisterende hytteområdet, 54 hytter der hyttene ligger i meget kryptert terreng. Ledningsanlegget består av en kombinasjon av tradisjonelle grunne grøfter og grøfter for trykkavløpssystem. Arbeidene omfatter også levering og montering av felles avløpspumpestasjon og trykkøkningsstasjon for vann.

Arbeidsområder: VA-hyttefelt

Anleggets adresse: Ullerøy

Oppdragsgiver: Helle og Grotten VA

Byggetid: 2010

Kontraktsum: 7 millioner

VA-hyttefelt