Halden havnevei

Grunnarbeider for jernbaneundergang og bru over Tista elv. Bygging av vei etter riksveistandard som ledd i ny infartsvei til Halden havneområde.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Mathias Bjørnsgate

Oppdragsgiver: Bentonmast Anlegg AS

Byggetid: 2010

Kontraktsum: 4.5 millioner

Infrastruktur