Halden fengsel

Halden fengsel ble tatt i bruk i 2010 og er et fengsel som dekker et område på 300 dekar.
Leif Grimsrud AS hadde entreprisen med alle grunnarbeider som bestod i å sprenge 67 000 m3 fjell og fjerne 80 000 m3 løsmasser. Videre bestod arbeidene i å bygge alle internveier, all nødvendig VA anlegg og øvrig infrasturktur.
Totalt utgjorde anleggsdelen arbeider for ca 70 mill kroner. Halden fengsel har plasser fordelt på 227 celler i lukket avdeling og 24 plasser i åpen avdeling.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Justisveien 10, Halden

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggetid: 2007-2009

Kontraktsum: 70.000.000,-

Bygg