Halden driftsbanegård

Bygging av ny terminal for Jernbaneverket. Grunnarbeider for 3 plattformer og 6 jernbanespor i en lengde av 220 meter. Omfattende masseutskiftningsarbeider med bruk av glassopor som lette fyllmasser (komperimert fylling). Ombygging og senking av eksisterende jernbaneundergang. Vann og avløpsanlegg for Halden kommune med nytt opplegg til terminalanlegget. Bygging av servicebygg og ny trafostasjon.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Jernbanetorget, Halden

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggetid: 2009 - 2010

Kontraktsum: 57 millioner

Infrastruktur