Guslundsåsen , Sarpsborg kommune

Bygging av nytt boloigfelt for ca. 30 eneboligtomter. Komplett infrastruktur med vei, vann, avløp og kabelanlegg.
Se veiplan.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Guslundsåsen , Sarpsborg

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: 2008

Kontraktsum: 3.7 millioner

Boligfelt