GS-Kongeveien

Opparbeidelse av ny gang- og sykkelsti langs Kongeveien frem til markaområdet og idrettsanlegg, totalt ca 400 meter vei. Prosjektet innebærer ny gang- og sykkelsti og masse utskifting av Kangeveien på samme strekning. Både kjøre- og gangvei er nyasfaltert med kantstein i granitt og nytt gatelysanlegg.
I gangveitraseen  er det også lagt ny vannledning frem til idrettsanlegget. . Eksisterende luftstrekk på stikkningen er lagt i bakken.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Kongeveien

Oppdragsgiver: Oppegård kommune

Byggetid: 2010

Kontraktsum: 4.2 millioner

Infrastruktur