Grimsøya Vest, Sarpsborg kommune

Opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg for 160 eksisterende hytter på Grimsøya vest.
Det er anlagt avløpsanlegg med felles pumpestasjon for hytter som er tilkoblet med selvfall og en 40 hytter har intallert pumpeanlegg. Grøftene er utført med grunne, isolerte grøfter og med rør og varmekabler. På enkelte vanskelige strekninger er det boret hull i fjell for fremføring av rør. På feltet er det anlagt ca. 10 000 meter grøfter og ca. 2000 meter sjøledninger.

Arbeidsområder: VA-hyttefelt

Anleggets adresse: Grimsøya

Oppdragsgiver: Vestre Grimsøya Vann og Avløpslag

Byggetid: 2010

Kontraktsum: 21 millioner

VA-hyttefelt