Grimsøya Øst, Sarpsborg kommune

Vann- og avløpsanlegg for 50 eksisterende hytter. Avløpsanlegget er utført med selvfall for ca. 35 hytter og med pumpeanlegg for ca. 15 hytter. På hver strekning er det lagt rør med varmekabel på hovedledningene, samt på endel stikkledninger.
Totalt antall meter grøft er ca 3000 meter.

Arbeidsområder: VA-hyttefelt

Anleggets adresse: Grimsøya

Oppdragsgiver: Østre Grimsøya Vann- og avløpsanlegg

Byggetid: 2010

Kontraktsum: 6.9 millioner

VA-hyttefelt