Fredrikstad stadion

Grimsrud har utført anleggsarbeider for ny fotballstadion med kjøpesenter og parkeringshus. Totalt areal 17 000m2.
Vi har foretatt 50 500 m3 i massetransport og asfaltert ute og inne et areal på 14 600 m2. Parkeringsarealet utgjør 660 plasser. Utvendige arbeider er utført på 6 000m2. Total utbyggingskostnad 11,6 mill kroner.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Gamle Beddingvei 21, 1671 Kråkerøy

Oppdragsgiver: NCC

Byggetid: 2005-2007

Kontraktsum: 8.000.000,-

Bygg