Fjellboveien 11

Grunn og utomhusarbeider for nytt lagerbygg.

 

Arbeidsområder: Utomhusanläggningar

Anleggets adresse: Fjellboveien 11, Sørum

Oppdragsgiver: Fjellboveien 11

Byggetid: 2013

Kontraktsum: 7,5 millioner

Utomhusanläggningar