Brekkerød 1.etappe

Omfatter bygging av komplett infrastruktur for ca. 120 boliger med 2 km vei og VA-anlegg. Boligefeltet består i hovedsak av eneboliger og rekkehus i kjede. Inkludert i området er barnehage og lekeplass.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Brekkerød, Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: 2006-2008

Kontraktsum: 24.000.000,-

Boligfelt