Brattskott, Halden

Bygging av nytt boligfelt for ca. 100 eneboligtomter. Komplett infrastruktur vei, vann, avløp og kabelanlegg. Overføringsledninger til kommunalt nett.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Hovsveien

Oppdragsgiver: Brattskott AS

Byggetid: 2009

Kontraktsum: 17.5 millioner

Boligfelt