BLI 2, 3, Dæliskog

Arbeidene omfatter bygging av et industriområde på 300 mål fra jomfruelig skogsområdet. Det skal flyttes ca 300 000 m3 løsmasse  og sprenges ca 500 000 m3 med fjell. Industriområdet avsluttes som plate på mark med sprengt stein.
Pr. mars 2013 har entreprenør Leif Grimsrud AS opparbeidet 220 mål som ligger klar for utbygging. Av disse arealene er det solgt 50 mål.

Arbeidsområder: Industriområder

Anleggets adresse: Dæhli skog, Vestby

Oppdragsgiver: Vestby kommune

Byggetid: Start 2010

Kontraktsum: 60 millioner

Industriområder