Biovarme etappe 2

Arbeidene omfatter nytt VA-nett i Sarpsborg by ved sannering av eksisterende nett samt nye fjernvarmeledninger som ledd i å forsyne næringsbygg i Sarpsborg ved spillvarme fra Borregaard Industrier. Ledningstraseen er ca. 1100 meter lang. Gatene er rehabilitert med nytt banedekke og nye fortau med granitt og betongheller.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Kirkegata, Sarpsborg

Oppdragsgiver: Biovarme AS/Sarpsborg kommune

Byggetid: 2009

Kontraktsum: 11 millioner

VA-anlegg