Ås videregående skole

Ås vidregående skole er et frittstående nybygg med brutto areal på ca. 3600 m2. Våre arbeider omfatter grunnarbeider og utomhusarbeider. Bygget er fundamentert med peler til fjell. Utomhus omfatter kjøre- og gangareal, kantstein av granitt, gressplen, plantefelt og utsmykking med benker og bord.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Ås, Norge

Oppdragsgiver: Hersleth A/S

Byggetid: 2009-2010

Kontraktsum: 4.2 millioner

Bygg