Långeby vatten

Nya tryckledningar som ska läggas från Saltviks camping till en kommunal anslutning vid Havstenssundsvägen och även inkoppling av Långeby Vatten Ekonomiska förening, total sträcka ca 1850 lm. Det ska även utföras bananborrning på 2 ställen och 4 st luftbrunnar ska monteras.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Saltviks camping

Oppdragsgiver: Långeby Vatten Ekonomiska förening

Byggetid: Ca 4-6 veckor

Kontraktsum: 1 100 000 sek

VA-anlegg