0
Maskiner
0
Ansatte
0
Pågående prosjekter
0
H1 - Verdi
Om oss
Leif Grimsrud AS er en ledende maskinentreprenør i Østfold.

Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør med arbeidsområde i Østfold og søndre Akershus, og er en del av Veidekke-konsernet.

Vi består av tre avdelinger: utemiljø, kystmiljø og anlegg.

Hovedkontoret er lokalisert i Halden, med avdelingskontorer i Spydeberg og Hvaler. Vi satser bredt, har stor kompetanse i våre fag og deltar i mange spennende prosjekter. Vi verdsetter godt humør og arbeidsmiljø, og vi har stort fokus på involvering i alle ledd.

prosjekter
Hvilke prosjekter jobber Leif Grimsrud AS med nå?
Kartet under viser deg en oversikt over påbegynte og ferdigstilte prosjekter.
Våre AVDELINGER
Anlegg
Grimsrud utfører spesielle anleggsoppdrag innen flere områder. Vi tar på oss komplette anleggsarbeider med både grunn, betong og tre.
Kystmiljø
Avdeling Kystmiljø utfører et bredt spekter av entreprenøroppgaver knyttet til hav, skjærgård og sjønære landarealer.
Utemiljø
Avdelingen utfører komplette utomhusanlegg både for næring og private kunder. Vi har både store og små prosjekter.
Anlegg
Grimsrud utfører spesielle anleggsoppdrag innen flere områder. Vi tar på oss komplette anleggsarbeider med både grunn, betong og tre.
Kystmiljø
Avdeling Kystmiljø utfører et bredt spekter av entreprenøroppgaver knyttet til hav, skjærgård og sjønære landarealer.
Utemiljø
Avdelingen utfører komplette utomhusanlegg både for næring og private kunder. Vi har både store og små prosjekter.
Hvorfor velge oss?
1

Leif Grimsrud AS er kjent for å være en meget solid entreprenør. Vi ønsker å bygge videre på dette, og derfor er våre kjerneverdier er styrende i alt vi gjør. Vi skal være en foretrukken aktør for kunder, leverandører og ansatte.

Leif Grimsrud er kjent for å være en meget solid og løsningsorientert entreprenør. Vi har tro på at våre ansatte er selvstendige og har nok kompetanse til å ta gode beslutninger i komplekse prosjekter, slik at våre kunder får en best mulig opplevelse av oss som leverandør. Vi bruker ikke tid på å påpeke det som er galt, men på å finne de beste løsningene. Vi får ting til å skje!

Som maskinentreprenør har bedriften bred kompetanse innen mange fag. Vi har en godt sammensatt ansattgruppe, både med tanke på utdannelse og erfaring. Vi satser på tverrfaglig samarbeid, noe som også gjennomsyrer vår rekrutteringsstrategi. Bred kompetanse i alle ledd er viktig for at vi skal lykkes nå og i fremtiden.

Vi skal ha fornøyde kunder, og levere prosjekter vi er stolte av. Kvalitet i alle ledd er derfor svært viktig for oss. Vi har lite reklamasjoner på våre prosjekter, og dette skal kjennetegne oss som entreprenør.

Både kunder og leverandører skal være trygge på det vi leverer. Vi skal opptre profesjonelt og ryddig i alle prosjekter og i alle ledd. Dette medfører også at vi stiller samme høye krav til våre kunder og leverandører.

Vi har gode utviklingsmuligheter for våre ansatte. Vi legger til rette for faglig- og personlig utvikling, sørger for at alle ansatte har tilstrekkelig og oppdaterte kurs og vi ønsker å rekruttere internt fremfor eksternt. For oss er det viktig at den enkelte medarbeider ser på sin arbeidshverdag som meningsfylt og utfordrende, og at alle skal være stolte av å jobbe i Grimsrud.

Vi har i dag en moderne maskinpark og eget verksted. Dette skal vi ivareta i fremtiden, samtidig skal vi oppsøke nytt og bedre utstyr. Selv om det er medarbeiderne som er nøkkel til å gjennomføre gode prosjekter, skal utstyret være moderne og driftssikkert.

Er du på jakt etter en ENTREPRENØR til å gjennomføre ditt PROsjekt?