VA Glendeveien

Sanering av VA i boligfelt, overføringsledning 250VL, kabelgrøfter og fortau.